Alle Systeme funktionieren.

Uptime

Status Uptime Name August 23 August 22 August 21 August 20 August 19 August 18 August 17
100.000%
Backup Mailserver (Ping) | srv01-fra.kko.me
100.000%
Host System (Ping) | host-fsn.kko.me
100.000%
Ookla Server (Ping) | srv02-fra.kko.me
100.000%
Storage (Ping) | storage.kko.me
100.000%
TS & Sinusbot (Ping) | srv01-fsn.kko.me
100.000%
TS3 (Port) | srv01-fsn.kko.me
100.000%
Webserver (Ping) | web1.kko.me

1 Day Uptime

100.00%

7 Days Uptime

100.00%

30 Days Uptime

99.998%

365 Days Uptime

99.990%

Our Server Locations

Germany (FRA, FSN, NBG)